3D Eyewear-winkel geopend in Californië

In de Westfield Santa Anita Mall in Arcadia, Californië, is eind juni een winkel geopend die alleen 3D-brillen verkoopt. De nieuwe onderneming, de eerste in zijn soort in de VS, is gestart door een bedrijf genaamd 3DOM (rijmt op ‘freedom’). De winkel verkoopt designer- en filmgerelateerde merken zoals Look3D Eyewear, Oakley en Gunnar.

“We hopen dat de filmindustrie en bioscopen zullen accepteren dat mensen hun eigen 3D-bril hebben in plaats van dat ze betalen voor een hogere prijs wanneer ze een 3D-film zien en de bioscoop in de brillen voorziet,” aldus Roma Goddard, CEO van 3DOM.

Goddard vertelde dat ze koos voor deze winkel als testlocatie, omdat het gevestigd is in een winkelcentrum met heel veel bezoekers en een bioscoop die de nieuwste 3D-films laat zien. Ze voegde eraan toe dat de brillen die verkocht worden in de winkel zijn gecertificeerd door RealD, een toonaangevende leverancier van technologie voor 3D-bioscopen, of dat ze  op dit moment in het proces van RealD certificering zitten.

3DOM heeft ook een onlinewinkel en Goddard leidt ook RG Specs, een internetportaal voor 3D-brillen, -producten en nieuws.

via 3D Eyewear-winkel geopend in Californië.

 

Translated:

3D Eyewear store opens in California

The Westfield Santa Anita Mall in Arcadia, California, is the end of June opened a store that only sells 3D glasses. The new company, the first of its kind in the U.S., was started by a company called 3DOM (rhymes with ‘freedom’). The shop sells designer and film-related brands such Look3D Eyewear, Oakley and Gunnar.

“We hope that the film industry and cinemas will accept that people have their own 3D glasses instead of that they pay a higher price when they see a 3D movie and the cinema in the glasses provides,” said Roma Goddard, CEO of 3DOM.

Goddard said she chose this shop as a test site because it is located in a shopping mall with lots of visitors and a cinema showing the latest 3D movies shows. She added that the eyeglasses sold in the shop are certified by RealD, a leading provider of technology for 3D cinemas, or that they are currently in the process of certification are RealD.

3DOM also has an online store and Goddard also leads RG Specs, an internet portal for 3D glasses, products and news.